TOWARZYSKIE REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

wpis w: ZAWODY |

1. ORGANIZATOR: Klub Jeździecki „LANSADA” Milsko, LZJ Drzonków (Zielona Góra)
2. MIEJSCE: Ośrodek Jeździecki „LANSADA”, Milsko 6 B, 66-003 ZABÓRTel. 605 310 975, 605 310 985

PROGRAM ZAWODÓW

SOBOTA 04.06.2016 r.

Godz.10.00 – odprawa techniczna
Konkursy nr 1,2 odbywają się jako KONKURSY TOWARZYSKIE
Godz.10.30 – konkurs nr 1 – klasa „LL” z trafieniem w normę czasu
Godz.11.30 – konkurs nr 2 – klasa „L”- dwufazowy (art.274.5.3)
Konkursy nr 3,4, 5 i 6 odbywają się jako KONKURSY REGIONALNE
Godz. 12.30 – konkurs nr 3 – klasa L na styl (licencyjny)
Godz.13.30 – konkurs nr 4 – klasa „P” – zwykły (art.238.2.1)
Godz.15.00 – konkurs nr 5 – klasa „N” – z natychmiastową rozgrywką (art.238.1.2)
Godz.16.00 – konkurs nr 6 – klasa „C” – zwykły (art.238.2.1)

LISTY STARTOWE:

Lista L

lista LL

lista L na styl

lista P

lista N

OBSADA SĘDZIOWSKA:

– Sędzia Główny: Waldemar Pakulski
– Sędzia WZJ: Jerzy Hajdul
– Sędziowie: Józef Zdanowicz, Ewa Piątkowska
– Dyrektor Zawodów Tadeusz Kufliński
– Gospodarz toru Daniel Miechowicz
– Lek.weterynarii Katarzyna Pakulska

SIL_2419

WARUNKI ZAWODÓW

1. Odprawa techniczna sobota (04.06.2016) godz. 10.00 – siedziba KJ Lansada.
2. Dokumentacja zawodników:
– w konkursach towarzyskich: badania lekarskie, niepełnoletni: zgoda rodziców/opiekunów na start
– w konkursach regionalnych: dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ.
3. Wpisowe wynosi w klasie mini LL 20 zł, LL 20 zł, w klasie L 30 zł, w klasie P 40 zł, w klasie N 40 zł i w klasie C 50 zł za każdy przejazd.
4. Zgłoszenia: termin zgłoszeń imiennych do 30.05.2016 r.
Termin zgłoszeń ostatecznych 03.06.2016. Mail: biuro@lansada.pl. Za konie zgłoszone po tym terminie, w przypadku przyjęcia ich na zawody, pobierana będzie podwójna opłata organizacyjna.
5. Parkur trawiasty.
6. Wymagane aktualne badania koni i zawodników.
7. Organizator nie gwarantuje stajni dla koni. Liczba boksów ograniczona (60zł).
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
9. Organizator przewidział nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dekorację flots koni po zakończonych konkursach. W każdym konkursie za trzy pierwsze miejsca pamiątkowe puchary.

Zrzut ekranu 2016-05-12 o 19.56.23

*konkurs nr 3 L na styl – nagrody rzeczowe

UWAGA! Konkurs nr 7 zostanie rozegrany, gdy będzie zgłoszonych minimum 10 zawodników.
Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie.

10. Liczba miejsc ograniczona.

KONTO:
Stowarzyszenie LANSADA
Kredyt Bank S.A. Oddział Zielona Góra
48150018101218100351590000
z dopiskiem wpisowe zawody jeździeckie

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją
Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek
sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu
Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym
przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być
podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w
zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami.
Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i
transportu.

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim
wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i
środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia
lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia
szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę,
warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas
podróży powrotnej z zawodów.

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną
opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po
zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki
weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do
stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących
wszelkich aspektów współpracy z koniem.