TOWARZYSKIE I REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

wpis w: ZAWODY |

Zapraszamy wszystkich na Towarzyskie i Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Zawody odbędą się w sobotę 17 czerwca. Zapraszamy!

 

ORGANIZATOR: Klub Jeździecki „LANSADA” Milsko, LZJ

MIEJSCE: Ośrodek Jeździecki „LANSADA”, Milsko 6 B, 66-003 ZABÓR

Tel. 605 310 975, 605 310 985

PROGRAM ZAWODÓW

 

SOBOTA 17.06.2016 r.

Godz.9.00 – odprawa techniczna

Konkursy nr 1,2,3 odbywają się jako KONKURSY TOWARZYSKIE

Godz.10.00 – konkurs nr 1 – klasa „mini LL” z trafieniem w normę czasu

Godz.10.30 – konkurs nr 2 – klasa „LL” z trafieniem w normę czasu

Godz.11.30 – konkurs nr 3 – klasa „L”- dwufazowy (art.274.5.3)

Konkursy nr 4,5 i 6 odbywają się jako KONKURSY REGIONALNE

Godz.13.00 – konkurs nr 4 – klasa „P” – zwykły (art.238.2.1)

Godz.15.00 – konkurs nr 5 – klasa „N” – z natychmiastową rozgrywką

(art.238.1.2)

Godz.16.00 – konkurs nr 6 – klasa „C” – zwykły (art.238.2.1)

 

OBSADA SĘDZIOWSKA:

– Sędzia Główny: Waldemar Pakulski

– Sędzia WZJ: Jerzy Hajdul

– Sędziowie: Alicja Wilczyńska, Ewa Piątkowska

– Dyrektor Zawodów Tadeusz Kufliński

– Gospodarz toru Marek Modelewski

– Lek.weterynarii Katarzyna Pakulska

 

WARUNKI ZAWODÓW

1. Odprawa techniczna sobota (17.06.2017) godz. 09.00 – siedziba KJ Lansada.

2. Dokumentacja zawodników:

  • w konkursach towarzyskich: badania lekarskie, niepełnoletni: zgoda rodziców/opiekunów na start
  • w konkursach regionalnych: dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ.

3. Wpisowe wynosi w klasie mini LL 10 zł, LL 20 zł, w klasie L 30 zł, w klasie P 40 zł, w klasie N 40 zł i w klasie C 50 zł za każdy przejazd.

4. Zgłoszenia: termin zgłoszeń imiennych do 10.06.2017 r. Termin zgłoszeń ostatecznych 14.06.2017. Mail: biuro@lansada.pl. Za konie zgłoszone po tym terminie, w przypadku przyjęcia ich na zawody, pobierana będzie podwójna opłata organizacyjna.

5. Parkur trawiasty.

6. Wymagane aktualne badania koni i zawodników.

7. Organizator nie gwarantuje stajni dla koni. Liczba boksów ograniczona (60zł).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.

9. Organizator przewidział nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dekorację flots koni po zakończonych konkursach. W każdym konkursie za trzy pierwsze miejsca pamiątkowe puchary.

Nagrody pieniężne:

 

Klasa LL – Nagrody rzeczowe o wartości 300 zł

Klasa L – 1 miejsce 250 zł 2 miejsce 150 zł 3 miejsce 50 zł

Klasa P – 1 miejsce 400 zł 2 miejsce 250 zł 3 miejsce 150 zł

Klasa N – 1 miejsce 500 zł 2 miejsce 350 zł 3 miejsce 250 zł

Klasa C – 1 miejsce 700 zł 2 miejsce 500 zł 3 miejsce 350 zł

*konkurs klasy MINI LL – nagrody rzeczowe

 

UWAGA! Konkurs nr 6 zostanie rozegrany, gdy będzie zgłoszonych minimum 10 zawodników. Godziny rozpoczęcia konkursów mogą ulec zmianie.

10.Liczba miejsc ograniczona.

 

KONTO:

Stowarzyszenie LANSADA

BZWBK Oddział Zielona Góra

48150018101218100351590000

z dopiskiem wpisowe zawody jeździeckie

 

11.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

I. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek

sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym

przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

II. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami.

Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

III. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i

środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

IV. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę,

warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

V. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po

zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,

ewentualnie eutanazji. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.