TOWARZYSKIE I REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

wpis w: ZAWODY |

TOWARZYSKIE I REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY „LANSADA” MILSKO
ORGANIZATOR: Klub Jeździecki „LANSADA” Milsko, LZJ
MIEJSCE: Ośrodek Jeździecki „LANSADA”, Milsko 6 B, 66-003 ZABÓR, Tel. 605 310 975, 605 310 985

 

 

PROGRAM ZAWODÓW

SOBOTA 25.05.2019 r.
Godz.9.00 – odprawa techniczna
Początek konkursów o godz. 10.00
Konkursy nr 1,2 odbywają się jako KONKURSY TOWARZYSKIE
konkurs nr 1 – klasa „mini LL” z trafieniem w normę czasu (regulamin B, wersja 2019, dodatek S1)
konkurs nr 2 – klasa „LL” z trafieniem w normę czasu (regulamin B, wersja 2019, dodatek S1)
Konkursy nr 3,4,5 i 6 odbywają się jako KONKURSY  REGIONALNE
konkurs nr 3 – klasa „L”- dwufazowy (art.274.1.5.3)
konkurs nr 4 – klasa „P” – zwykły (art.238.2.1)

konkurs nr 5 – klasa „N” – zwykły z natychmiastową rozgrywką (art.238.2.2)
konkurs nr 6 – klasa „C” – zwykły (art.238.2.1)
OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia Główny                           Waldemar Pakulski
Sędzia WZJ                                Alicja Wilczyńska

Sędziowie:                                 Łukasz Ossowski,  Ewa Piątkowska

Dyrektor Zawodów                   Tadeusz Kufliński

Gospodarz toru                          Daniel Miechowicz

Lek. weterynarii                        Katarzyna Pakulska

 

WARUNKI ZAWODÓW
1. Odprawa techniczna sobota (25.05.2019) godz. 09.00 – siedziba KJ Lansada.

2. Dokumentacja zawodników:

  • w konkursach towarzyskich: badania lekarskie, niepełnoletni: zgoda rodziców/opiekunów na start
  • w konkursach regionalnych: dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ.

3. Opłata wpisowe 50 zł od konia za całe zawody. Startowe wynosi w klasie mini LL 20 zł, LL 30 zł, w klasie L 40 zł, w klasie P 50 zł, w klasie N 50 zł i w klasie C 60 zł za każdy przejazd.
4. Zgłoszenia: termin zgłoszeń ostatecznych do 21.05.2019 r. Mail: biuro@lansada.pl. Za konie zgłoszone po tym terminie, w przypadku przyjęcia ich na zawody, pobierana będzie podwójna opłata organizacyjna.

5. Parkur trawiasty.

6. Wymagane aktualne badania koni i zawodników.

7. Organizator nie gwarantuje stajni dla koni. Liczba boksów ograniczona (80zł).

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.

9. Organizator przewidział nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dekorację flots koni po zakończonych konkursach. W każdym konkursie za trzy pierwsze miejsca pamiątkowe puchary.

Nagrody pieniężne

lansada_maj25

*konkurs klasy MINI LL – nagrody rzeczowe

 

UWAGA! W konkursie nr 6 nagrody pieniężne zależą od liczby zawodników

– w przypadku startu mniej niż 8 par nagrodę otrzyma tylko zwycięzca

– przypadku startu powyżej 8 par nagrody otrzyma pierwsza trójka

 

10. Liczba miejsc ograniczona.
KONTO:

Stowarzyszenie LANSADA

BZWBK Oddział Zielona Góra

48150018101218100351590000 z dopiskiem wpisowe zawody jeździeckie

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 

1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI oczekuje, że wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, będą przestrzegać zasad niniejszego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wiadomości, że w każdym przypadku dobro konia musi być sprawą nadrzędną i nigdy nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

2. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

3. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy medycznej.

4. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

5. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom starannąopiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.